ORIJEN

Hund

Katt

Kök

Våra utmärkelser

Sök återförsäljare


RESURSER

Vår biologiskt korrekta kost baseras på näringsfilosofin om att hundar och katter behöver få näring enligt sin naturliga utveckling och på att de mår bra om de får en kost med färskt och varierat köttinnehåll.

Det är därför fodren från ACANA och ORIJEN är fyllda med högkvalitativt animaliskt protein, har en balanserad fettsyraprofil, minimalt med (och lågglykemiska) kolhydrater samt naturliga vitaminer och mineraler. Detta ger hundar och katter näring som naturen avsett.

 • En jämförelse av vilda vargar och vargar i fångenskap

  Sammandrag: Denna artikel jämför serumbiokemin hos vilda gråvargar som äter en naturlig kost och den hos gråvargar i fångenskap som äter traditionell “hundmat”. Denna studie visar att kost, aktivitetsnivå och miljö har en betydande effekt på de serumbiokemiska värdena och att detta bör tas med i beräkningen vid tolkningen av blodanalysen.

 • Effekter av hög proteinhalt på njurfunktionen

  Sammandrag: Denna undersökning tittar närmare på effekterna av proteinkoncentration i kosten hos olika däggdjursarter, med fokus på sällskapsdjur och råttor. Denna undersökning presenterar flera studier som bekräftar att protein inte ger njurskador hos hundar och att försök på råttor inte är en lämplig modell för bedömning av njurfunktion hos hundar. Undersökningen visar också att proteinbegränsning inte har någon skyddande effekt mot kronisk njursjukdom hos äldre hundar.

 • Hög proteinhalt och valpar av större ras

  Sammandrag: Denna artikel granskar tillväxt och utveckling av Grand Danois-valpar som utfodrats med olika proteinhalter i fodret. Man fann att proteinintaget inte hade någon effekt på kalciummetabolismen, ej heller på felaktig skelettutveckling hos växande stora valpar. Felaktigheter i benformationen fördelades jämnt mellan de låga och höga proteingrupperna, vilket tyder på att genetik och mineralsammansättningen i dieten har större påverkan på skelettets utveckling hos stora hundar.

 • Hög proteinhalt och viktförlust hos katter

  Sammandrag: Denna studie undersöker effekterna av proteinrik kost och fettförbränning hos katter. Man fann att överviktiga katter som utfodrades med proteinrik kost hade större fettförbränning än katter som utfodrades med en diet innehållande 30 % protein. Katter på en diet med hög proteinhalt kunde också bibehålla sin muskelmassa, vilket har visat sig minska risken för att gå upp i vikt igen.

 • ORIJEN Översiktsartikel – Att förstå köttätaren

  Sammandrag: Med utgång i en undersökning av hundens och kattens ätanatomi och deras evolutionära anpassning till en kött- och proteinbaserad kost ger Champions översiktsartikel en djupgående förklaring till den biologiskt korrekta näringsfilosofin. Översiktsartikeln berättar också historien om kommersiella hund- och kattfoder. Här förklaras hur konventionellt hund- och kattfoder kom till och varför man fortsätter att använda lågprisingredienser och tillverkar kolhydratbaserade foder. Dokumentet avslutas med en genomgång av de många myterna som finns om hund- och kattfoder och som konsumenterna ofta konfronteras med vid valet av lämpligt foder.

 • Djurfoder och säkerhet: Protein i föda

  Sammandrag: En undersökning av bevisen för säkerhet gällande födoprotein hos hundar. Denna undersökning drar slutsatsen att protein inte påverkar njurfunktionen och att en begränsning av proteinintag för äldre djur är onödig och kan vara skadlig för djurets hälsa.

 • Protein och njurpåverkan hos katter

  Sammandrag: Denna studie undersöker effekterna på njurarna av proteininnehållet i födan hos 23 friska kastrerade honkatter. Syftet var att se huruvida katter som äter en kost rik på protein har högre serum ureakväve (UN) och kreatininvärden utan märkbar förändring i njurfunktionen, vilket bedöms genom urinanalys. Undersökningen genomfördes med så kallad “single random cross-over design” (obunden slumpmässig cross-over-undersökning).

 • Myterna om höga proteinhalter

  Sammandrag: Denna undersökning behandlar myter och villfarelser gällande proteinrik kost och njursvikt hos hundar. Här redovisas resultat från flera experimentella studier på hundar där man har misslyckats med att bevisa nyttan av minskat proteinintag på hundars njurfunktion.